Jdi na obsah Jdi na menu
 


Technický slovník(angl-čes)

 

A

absorber tlumič

ac generator alternátor

accelerator cable lanko plynu

acid kyselina (elektrolyt)

acid level úroveň hladiny elektrolytu

acorn nut/cap nut uzavřená/kloboučková matice

adjust nasatvit

adjustable spanner stavitelný klíč

adjuster bolt stavitelný šroub

adjustment rod stavitelný čep

advance ignition předstih zapalování

air adjusting screw seřizovací šroub vzduchu

air correction jet vzdušník (tryska)

Allen key imbusový klíč

Allen screw imbusový šroub

alloy slitina

alternating current střídavý proud (AC)

anti-clockwise proti směru hod.ručiček

armature kotva,rotor (spouštěče,alternátoru)

armature spindle hřídel rotoru,kotvy

armature winding vinutí rotoru

ATDC za horní úvratí (after top dead centre)

automatic adjustment

mechanism samočinné nastavování

automatic advance automatické nastavení předstihu

auxiliary shaft předlohový hřídel

auxiliary shaft housing skříň předlohového hřídele

axle osa

 

 

 

B

backlash vůle,mrtvý chod

balance weight vyvažovací závaží

ball bearing kuličkové ložisko

ball thrust bearing axiální kuličkové ložisko

ball head bolt šroub s půlkulatou hlavou

BBDC před dolní úvratí (before bottom dead centre)

BDC dolní úvrať (bottom dead centre)

baering shell ložisková pánev

big-end (connection rod) ojniční oko

belt deflection průhyb řemene

belt řemen

belt drive řemenový pohon

bleed screw odvzdušňovací šroub

blow back střílení do karburátoru

big-end bearing

(connection rod bearing) ojniční ložisko

bodyshell karoserie,kostra

bore of cylinder vrtání válce

blower dmychadlo,ventilátor

brake brzda,brzdit

brake caliper brzdový třmen

brake bleeding odvzdušnění brzd

brake linings brzdové obložení

brake cylinder brzdový válec

BTDC před horní úvratí (before top dead centre)

butterfly valve

(throttle valve) škrtící klapka karburátoru

C

cam vačka,excentr

cam follower zdvihátko ventilu

camshaft vačkový hřídel

camshaft bearing ložisko vačky

camshaft cover kryt vačkového hřídele

camshaft endfloat axiální vůle vač.hřídele

camshaft gear rozvodové kolo vač.hřídele

camshaft pinion náhon vač.hřídele (pastorek)

camshaft sprocket řetězové kolo vač.hřídele

carburettor bowl plováková komora

carbuerttor jet tryska karburátoru

cast iron litina

castellated nut korunková matice

charging curent nabíjecí proud

charging rate nabíjecí napětí

choke sytič

choke linkage táhlo sytiče

choke valve gap oteření klapky sytiče

circlip pojistný kroužek,Segerovka

clockwise ve směru hod.ručiček

clutch spojka

clutch disk lamela spojky

clutch linig obložení spojky

clutch presure plate přítlačný kotouč

clutch slip prokluzování spojky

coil cívka

coil ignition cívkové zapalování

connectin box pojisková skříň

clearance vůle,světlost

compensating jet vyrovnávací tryska

collets upínací pouzdro

contact area styčná plocha

connecting rod bearing

(big-end bearing) klikové(ojniční)ložisko

coolant chladicí kapalina

coolant bleeding screw odvzdušňovaci šroub chlazení

counterbalance protizávaží

copper gasket měděné tesnění

core plug ochranná zátka (v bloku proti zamrznutí)

crankcase kliková skříň

crankcase bearing ložisko klikové skříně

crankpin čep klikového hřídele

crankpin bearing onjiční ložisko

crankshaft kliková hřídel

crankshaft bearing ložisko klikového hřídele (main bearing)

 

D

 

damper tlumič pérování (shok absorber)

damper spring tlumící pružina

dashpot podtlakový regulátor

DC stejnosměrný proud (direct curent)

dead centre úvrať

declutch vypnout spojku

diaphragm membrána

diaphragm cover kryt membrány

dimmer relay relé tlumených světel

dimmer switch přepínač tlumených světel (dipswitch)

dipped lights lumené(potkávací)světlo

dipstick měrka hladiny oleje

displacement zdvihový objem

distributorless ignition bezkontaktní zapalování

DOHC dvojitý rozvod OHC (double overhead camshaft)

drivebelt hnací řemen

drivegear hnací kolo(ozubené)

driveshaft hancí hříd

dust cap/cover pracovka(protiprachová čepička)

 

E

earth connection ukostření
 
electrode gap vzdálenost elektrod(zapal.svíčky)
 
endfloat zdvih vačky
 
exhaust výfuk
 
exhaust valve výfukový ventil
 
exhaust valve lifter zdvihátko výfukového ventilu
 
expansion valve expanzní ventil
 
 

F

failure- závada

fast idle -volnoběh

firing order -pořadí zapalování

fastener- příchytka,upevňovací prvek

feeler blade- spárová měrka

female thread -vnitřní závit

flasher relay -blinkr relé

flasher unit- přepínač blinkrů

float -plovák karburátoru

float arm fulcrum pin- osička plováku

float chamber- plováková komora

float level -výška hladiny

float needle- jehla plováku

float pivot- čep plováku

flood- přeplavit

flywheel- setrvačník

flywheel marking -značka na setrvačníku

follower (of cam) -zdvihátko (ventilu)

forced lubrication- tlakové mazání

for and aft- vpřed vzad (nastavování)

free movement - volný chod,též vůle

friction- tření

friction linigs- třecí obložení

front axle -přední osa

fuel mixture -směs paliva

fuel rail rozvod -paliva(ke vstřikům)

fuel supply line- trubka přívodu paliva

fuel return pipe -zpětné vedení paliva

full throtle enrichment -obohacování při plném zatížení (plný plyn)

full-flow oil filter plnoprůtokový olejový filtr

fuse -pojistka

fuse box -pojistková skříň

 

G

gaiter- prachová manžeta

gear- ozubené kolo

gear change -změna převodového stupně